Chia Sẻ

🎦 Hướng dẫn chuyển đổi (convert) nội dung video sang file hình ảnh và PDF🎦 Trong video này sẽ giúp các bạn biết được:
☑ Cách chuyển đổi nội dung Video sang file hình ảnh (JPG, JPEG) bằng phần mềm Free Video to JPG Converter.
☑ Cách chuyển đổi file hình ảnh (JPG, JPEG) thành file PDF bằng công cụ trực tuyến của SmallPDF.com
🌐 Website:
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Tag: chuyển file hình ảnh sang pdf, Information Technology

Xem thêm: https://365congnghe.com/category/chia-se

Nguồn: https://365congnghe.com

2 Comments

  1. anh ơi em dô cái JPG sang PDF mà nó nói Giáo sư! 2 nhiệm vụ hàng ngày miễn phí của bạn lên.

    Để tiếp tục sử dụng các công cụ và tính năng của Smallpdf, hãy đăng ký dùng thử miễn phí 14 ngày và được truy cập miễn phí không giới hạn trong hai tuần. Ngoài ra, bạn có thể quay lại vào ngày mai để sử dụng miễn phí nhiều hơn.

    Reply

Post Comment