Mẹo Hay

Đặt mật khẩu cho ứng dụng iphone



Đặt mật khẩu cho ứng dụng iphone: tiên ích giúp các bạn khóa ứng dụng, khi cho ai mượn máy thì họ chỉ sử dụng được duy nhất ứng dụng mà ta đã đặt mật khẩu và không thể chở ra màn hình chính được.

Tag: cài mật khẩu ứng dụng iphone, Đặt mật khẩu cho ứng dụng, Đặt mật khẩu cho ứng dụng iphone, dat mat khau cho ung dung iphone,ứng dụng iphone, tiện ích iphone, tiện ích hay trên iphone, tiện ích ít người biết trên iphone,ứng dụng hay trên iphone, tiện ích đặng biệt iphone, chức năng hay iphone

Xem thêm: https://365congnghe.com/category/pc

Nguồn: https://365congnghe.com

15 Comments

Post Comment