Review

Tô màu có điều kiện trong excel bằng Conditional Formatting.Clip này hướng dẫn bạn cách sử dụng Conditional Format để tô màu các dữ liệu theo điều kiện mà bạn muốn. Chức năng Conditional Format rất hay và được …

Tag: cách tô màu trong excel theo điều kiện, [vid_tags]

Xem thêm: https://365congnghe.com/category/review

Nguồn: https://365congnghe.com

Post Comment